Bevezető a jognyilatkozatba

A portálon található információk felhasználásának feltételei

Vállalkozásunk a webáruház adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt az info@fitbuilder.hu e-mail címen teheti meg.

A társaságunk portáljához való hozzáférésre, valamint annak használatára a jognyilatkozatokban foglalt tartalom, és a mindenkor irányadó hatályos jogszabályok vonatkoznak. A webáruház tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, valamint oldalak böngészésével egyidejűleg Ön tudomásul veszi, valamint korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A Sport Nutrition Kft. bármikor felülvizsgálhatja a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve frissítheti. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.

Jognyilatkozat

A Fitbuilder.hu azért jött létre, hogy hozzásegítse az embereket a sportban és a mindennapi életben szükséges táplálék-kiegészítőkhöz, sportoláshoz szükséges eszközökhöz. Illetve az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés területén felmerült fogyasztói igényeket minél szélesebb körben kielégíthesse.

Használati feltételek

Honlapunk használatakor Ön (a továbbiakban Felhasználó) elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket, melyeket bármikor megváltoztathatunk. Az itt leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A Fitbuilder.hu honlap, amely a www.fitbuilder.hu internetes címen található meg, a Sport Nutrition Kft. tulajdona, amely társaság felelős az internetes oldal működtetéséért is.